Dopravní federace nevládních neziskových organizací sdružuje ekologické a protikorupční organizace s cílem prosazovat transparentnost a dobrou správu investic do dopravní infrastruktury a moderní koncepce dopravy.

Aktuality

Průhledná doprava přispěla k přípravě nominačního zákona a navrhla jak zlepšit přípravu dálnic

29. 7. 2016 / Tisková zpráva Dopravní federace NNO a Naši politici, o.s.

Tři studie problematických dálničních staveb, Desatero problémů a zároveň doporučení či výzva ministrovi dopravy – to jsou některé výsledky více než rok trvajících snah iniciativy Průhledná doprava (www.pruhlednadoprava.cz) upozornit na dlouhodobé systémové problémy dopravních investic a navrhnout možná řešení k nápravě. Některé návrhy se setkaly s kladnou odezvou a opatření se již zavádějí do praxe. Prostřednictvím Analýz a doporučení ke zlepšení procesu nominací a vlastnické politiky státu vůči svým podnikům a organizacím pak Průhledná doprava přispěla také ke schválení věcného záměru zákona o nominačním procesu vládou v červnu tohoto roku.

Iniciativa Průhledná doprava navrhuje pravidla pro správce dopravních staveb

26. 7. 2016 / Tisková zpráva Dopravní federace a Oživení

Správce stavby nebo také projektový manažer je významná funkce při výstavbě dopravních staveb. Předpokládají ji mezinárodní smluvní vzory FIDIC, podle kterých se v ČR staví např. dálniční tahy. V českých podmínkách má však správce stavby poněkud jiné postavení, než právě FIDIC doporučuje. Iniciativa proto navrhuje několik možností, jak by správce stavby mohl na stavbách nejen dálnic v Česku fungovat (3). ŘSD by podle těchto návrhů mělo vyzkoušet více variant nastavení této funkce, které zaručí kvalitnější řízení stavebních prací než jak je tomu dnes.

Situace v dozorčích radách se bez zásahu ministra neobejde

30. 6. 2016 / Tisková zpráva Dopravní federace NNO, Frank Bold a Naši politici

Manažer zodpovědný za podezřelé zakázky, trestně stíhaný politik či úředník ve střetu zájmů. V Českých drahách a jejich dceřiné společnosti ČD Cargo končí často nepříliš důvěryhodní lidé. Nevládní organizace navrhují ministerstvu dopravy nečekat na nový zákon, který stejně většinu problémů nevyřeší.

Deset dopravních staveb se vyhne novým posudkům EIA. O výjimkách rozhodnou poslanci v zákoně

28. 6. 2016 / Tisková zpráva Dopravní federace a Zeleného kruhu

Poslanci v nejbližších dnech projednají vládní novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Ta pro 10 dopravních staveb zavádí výjimku z posouzení a vyřazuje z něj obce a veřejnost. Odůvodněním je pomalé povolování strategických dopravních staveb. Současný návrh je však v rozporu s českou Ústavou a evropskou legislativou a hrozí tak pozastavení financování z evropských fondů.

Ťok potvrdil mýto na tři roky pro Kapsch

22. 6. 2016 / Ekonomický deník

Informace o tom, že mýto bude v letech 2017-2020 provozovat stávající provozovatel, tedy konsorcium firem vedené společností Kapsch, dnes potvrdil ministr dopravy Dan Ťok. Ministerstvo vypíše Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) a osloven bude Kapsch.

PRŮHLEDNÁ DOPRAVA

Jak jsou vybírány, připravovány a realizovány stavby dálnic? Jaké problémy provázejí veřejné zakázky? Kdo a jak kontroluje státem vlastněné podniky a podřízené organizace?

Více se dozvíte na: www.pruhlednadoprava.cz


Obce zatížené dopravou

Spravujeme mapu obcí, které jsou postiženy nákladní dopravou.

Týká-li se to také Vás, napište nám.

Řešením je rozšíření mýtného systému.


Domů | O nás | Témata | Mapa obcí | Aktuality | Projekty | Publikace | Kontakt