Mapa obcí postižených kamionovou dopravou

V mapě obcí najdete města a vesnice, které jsou zatíženy provozem těžké nákladní dopravy. Dle aktuálních údajů ze září 2015 se jedná o 233 obcí. Zdrojem informací jsou zprávy z médií nebo od samotných zástupců obcí.

Po kliknutí na jednotlivá místa se zobrazí tabulka s názvem příslušné obce a popisem současné situace včetně informací o případných opatřeních vedoucích ke snížení provozu nákladních aut.

Pro zobrazení výpisu obcí dle jednotlivých krajů použijte filtr umístěný pod mapou.

Mapa je průběžně aktualizována a doplňována. Uvítáme proto další informace, které nám můžete zaslat na email: info@dopravnifederace.cz

Podívejte se také, co prosazujeme jako řešení problému.

Horní Police
Stovky kamionů denně projedou obcí po úzké silnici z České Lípy na Děčín. Ze studie, kterou si nechal zpracovat Liberecký a Ústecký kraj, vyplývá, že 70% kamionové dopravy na komunikaci je zbytné, tj. jejich cesta nezačíná ani nekončí na sil. II/262, pouze tudy projíždí. Nákladní auta tu v některých místech o sebe škrtají zrcátky, jak je silnice úzká. Na problém upozorňuje obec již léta. „Jsme bezmocní. Kamiony nám ničí silnici, lidem praskají domy, za železničním přejezdem se nedávno sesunula opěrná zeď," popisuje starostka Horní Police Marie Matysová. Obec si opakovaně nechala měřit míru hluku - výsledky ukázaly, že v blízkosti silnice dochází v nočích hodinách k překračování hygienických limitů hluku, během dne jsou limity těsně dodrženy. Velkým problémem je také překračování povolené rychlosti.
Opatření: Obce sdružené v Mikroregionu Peklo (včetně obce Horní Police) sepsaly petici za omezení nebezpečné kamionové dopravy na silnici II/262. Obce text protestu zaslaly také hejtmanovi Martinu Půtovi, který slíbil, že problematiku projedná s představiteli Ústeckého kraje, kde mají obce podél Ploučnice podobné problémy. „Společně s dopravní policií vytvoříme expertní skupinu. Vše je na začátku jednání, zdá se však, že finanční regulace prostřednictvím mýta pro nákladní dopravu, se jeví pro obce jako nejvýhodnější a přinesla by brzy výsledky," naznačil možné řešení hejtman. Stav k 12/2013: Liberecký kraj spolu s Ústeckým chtějí uzavřít silnici číslo 262 z Děčína do České Lípy pro kamiony nad 12 tun, avšak pouze v nočních hodinách. S úplným uzavřením silnice pro těžkou dopravu nesouhlasil Liberecký kraj a některé obce z obavy, že by se doprava pouze přesunula jinam. Mnohé obce na trase však s tímto polovičním řešením nesouhlasí a obávají se, že o to bude situace horší přes den. 1/2015: Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil místní úpravu provozu zakazující vjezd nákladních vozidel nad 12 tun mezi 22.00 - 6.00. Časově omezené opatření však pravděpodobně povede k nárůstu dopravy v denních hodinách. 3/2015: Děčínští radní podali podnět k přezkoumání opatření obecné povahy Krajského úřadu (tj. platného zákazu vjezdu kamionů v nočních hodinách), jelikož s ním nesouhlasí a považují ho za nezákonný.
Chrastava
Silnice II. třídy, která vede přes náměstí, je frekventovanou spojnicí dálkových mezinárodních tahů a projíždí po ní množství kamionů. Přes Chrastavu vede například kilometricky nejkratší trasa z Vratislavi do Ústí nad Labem nebo z Frýdlantu do Děčína. Trasa po státních silnicích přes Liberec je sice delší jen o pět kilometrů, ale vede po silnicích, kde musí provozovatelé nákladních aut platit mýtné.
Opatření: 6/2014: Začala stavba poslední části průtahu, která propojí již existující část s frýdlanstkou silnicí a odvede tranzitní dopravu z náměstí a okolí. Stavba průtahu trvá již pět let.
Machnín
Kamiony objíždějí placený úsek silnice první třídy přes Chrastavu, Stráž nad Nisou a Machnín. Starostové mají obavy o zhoršení stavu místních komunikací. Poslali proto stížnost na ministerstvo dopravy proti zavedení mýtného mezi Libercem a Chrastavou.
Přepeře
Stav k 2/2014: V obci Přepeře jezdí nejen čistě tranzitní doprava, ale velkou měrou obec zatěžuje firma Antolin (dodavatel plastů pro automobilku), která řeší spojení mezi výrobním závodem v Ohrazenicích a skladem v Příšovicích přes komunikace č. III/27975 a II/610, místo aby jezdila alespoň v jednom směru po silnici č. I/10. Je to trvalý proud kamionů v obou směrech po celý den.
Opatření: Obec za vlastní peníze realizovala některá opatření - měřiče rychlosti a zpomalovací ostrůvky v souvislosti se stavbou chodníků. Pokud jde o omezení vjezdu kamionů, Policie ČR, příslušné odbory dopravy atd. nemají příliš vůli toto opatření realizovat. Obce na silnici č.II/610 od Mladé Boleslavi až po Turnov se snaží vzájemně spolupracovat a hledat vhodné řešení do doby, než stát zpoplatní alespoň vybrané úseky silnic nižších tříd. To je dle zástupců obcí jediným funkčním řešením.
Příšovice
Obec leží na komunikaci II.třídy paralelní se zpoplatněnou rychlostní silnicí R10. Kamiony využívají staré turnovské silnice vedoucí obcemi, aby se vyhnuly placení mýtného. Po zavedení mýta stoupl počet kamionů o dvacet pět procent. Podle starosty Antonína Líznera nemá obec možnost omezit průjezd těžkých nákladních aut. Stav k 2/2014: Situace nezměněna, silnice je stále více využívána pro objíždění zpoplatněných úseků.
Opatření: Příšovice společně s dalšími obcemi, které leží na objízdné trase (v Libereckém i Středočeském kraji), již léta hledají řešení. Obce usilují o omezení vjezdu pro těžká vozidla na danou silnici - poukazovaly mj. na nevalný stav mostků na předmětné komunikaci. Středočeský kraj plánoval starou silnici na Turnov pro kamiony uzavřít, což by vyřešilo i situaci v Příšovicích. Bohužel opatření se dosud nepodařilo prosadit zejména z důvodu negativního postoje Policie ČR (informace k 2/2014). Starosta obce také opakovaně podával podněty na Ministerstvo vnitra s žádostí o obnovení prací na novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích s cílem zavést možnost obcím omezovat těžkou dopravu, tam kde je to technicky možné.
Stráž nad Nisou
Řidiči nákladních vozidel se vyhýbají placení mýtného na silnici první třídy a volí objízdnou trasu právě přes Chrastavu, Stráž nad Nisou a Machnín.
Opatření: Na podzim roku 2013 byl zprovozněn nový obchvat Stráže nad Nisou (kruhák Svárov – Mníšek u Liberce). Do té doby byla průjezdnost okolo 8 tis. automobilů denně. V této chvíli se 90% procent dopravy přeneslo na výše zmíněný obchvat a obci se citelně ulevilo.
Stružnice
Stovky kamionů denně se proženou obcí po úzké silnici z České Lípy na Děčín. Starosta Jan Mečíř již řadu let označuje dopravní situaci ve Stružnici a Jezvé za neúnosnou. Nákladní vozidla na úzké silnici uvnitř obce ohrožují bezpečnost cestování a devastují vozovku. Po silnici z roku 1862 tu projede denně až šest stovek nákladních aut. Dva metry od nich stojí domy, jejichž obyvatelé vdechují do plic výfukové plyny. Velkým problémem je nedodržování povolené rychlosti. „Nedá se ani pořádně přejít z jedné strany na druhou. Když chceme vybudovat přechod kvůli dětem, tak musíme vydávat statisíce, aby byl podle norem. Dopravu k nám někdo svede, ale musí to řešit obec," upozorňuje již delší čas Jan Mečíř.
Opatření: Dvanáct obcí z Mikroregionu Peklo (včetně obce Stružnice) sepsalo petici za omezení nebezpečné kamionové dopravy na silnici II/262. Obce text protestu zaslaly také hejtmanovi Martinu Půtovi, který se zúčastnil zasedání zastupitelstva ve Stružnici. Hejtman slíbil, že problematiku projedná s představiteli Ústeckého kraje, kde mají obce podél Ploučnice podobné problémy. „Společně s dopravní policií vytvoříme expertní skupinu. Vše je na začátku jednání, zdá se však, že finanční regulace prostřednictvím mýta pro nákladní dopravu, se jeví pro obce jako nejvýhodnější a přinesl by brzy výsledky," naznačil možné řešení hejtman. Stav k 12/2013: Liberecký kraj spolu s Ústeckým chtějí uzavřít silnici číslo 262 z Děčína do České Lípy pro kamiony nad 12 tun, a to v nočních hodinách. S úplným uzavřením silnice pro těžkou dopravu nesouhlasil Liberecký kraj a některé obce z obavy, že by se doprava pouze přesunula jinam. Mnohé obce na trase však s tímto polovičním řešením nesouhlasí a obávají se, že o to bude situace horší přes den. 1/2015: Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil místní úpravu provozu zakazující vjezd nákladních vozidel nad 12 tun mezi 22.00 - 6.00. Časově omezené opatření však pravděpodobně povede k nárůstu dopravní zátěže v denních hodinách. 3/2015: Děčínští radní podali podnět k přezkoumání opatření obecné povahy Krajského úřadu (tj. platného zákazu vjezdu kamionů v nočních hodinách), jelikož s ním nesouhlasí a považují ho za nezákonný.
Svijany
... Podobná je situace v nedalekých Svijanech, které se ke snaze zavést mýtné na silnici II/ 610 ještě s obcí Přepeře připojily. Dle slov starosty Svijan Petra Lelka je mýtné na průtahu obcí jediný způsob, jak odtud zpět na R 10 vytlačit kamiony. „Máme tu smůlu, že i bez tranzitní dopravy jsme nadlimitně zatíženi. Sídlí zde spediční firma Nadoko, Mlýn Perner i Pivovar Svijany, firmy, které samy o sobě znamenají pro dopravní situaci v obci zátěž. Kamiony jedoucí skrz nás na Prahu už tu nechceme,“ podotkl starosta.
Žandov
Úzká silnice z České Lípy na Děčín slouží jako objízdná trasa placených komunikací. Každý den projede středem náměstí a největším sídlištěm cca 600 kamionů.Těžká nákladní auta ztrpčují místním lidem život. Jsou zdrojem hluku a znečištění, ničí domy a přispívají k dopravním nehodám.
Opatření: Dvanáct obcí z Mikroregionu Peklo na Českolipsku (včetně města Žandov) sepsalo petici za omezení nebezpečné kamionové dopravy na silnici II/262. Obce text protestu zaslaly také hejtmanovi Martinu Půtovi. Hejtman slíbil, že problematiku projedná s představiteli Ústeckého kraje, kde mají obce podél Ploučnice podobné problémy. „Společně s dopravní policií vytvoříme expertní skupinu. Vše je na začátku jednání, zdá se však, že finanční regulace prostřednictvím mýta pro nákladní dopravu, se jeví pro obce jako nejvýhodnější a přinesl by brzy výsledky," naznačil možné řešení hejtman. Stav k 12/2013: Liberecký kraj spolu s Ústeckým se dohodly na kompromisním řešení uzavřít silnici č. 262 z Děčína do České Lípy pro kamiony nad 12 tun v nočních hodinách. S úplným uzavřením silnice pro těžkou dopravu nesouhlasil Liberecký kraj a některé obce z obavy, že by se doprava pouze přesunula jinam. Mnohé obce na trase však s tímto polovičním řešením nesouhlasí a obávají se, že o to bude situace horší přes den. 1/2015: Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil místní úpravu provozu zakazující vjezd nákladních vozidel nad 12 tun mezi 22.00 - 6.00. Časově omezené opatření však pravděpodobně povede k dalšímu nárůstu dopravní zátěže v denních hodinách. 3/2015: Děčínští radní podali podnět k přezkoumání opatření obecné povahy Krajského úřadu (tj. platného zákazu vjezdu kamionů v nočních hodinách), jelikož s ním nesouhlasí a považují ho za nezákonný.

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy