Ostatní publikace

Cambridge Econometrics, říjen 2014
Studie, kterou nechala vypracovat European Climate Foundation, analyzuje, jakým způsobem by ovlivnilo začleňování sektoru dopravy do evropského systému obchodování s emisními povolenkami (tzv. ETS) cenu emisních povolenek a míru snižování emisí z dopravy. Z tohoto hlediska se ETS ukazuje jako velmi neefektivní nástroj.
ke stažení zde ( 612 Kb )
Deloitte Advisory s.r.o. (objednatel Ministerstvo dopravy), listopad 2012
V analýze se mj. doporučuje z ekonomických důvodů zpoplatnit všechny silnice I. třídy a příznivě hodnocena je i varianta zahrnující zpoplatnění té části silnic II. třídy, které by jinak sloužily jako levné objízdné trasy pro zpoplatněné silnice vyšších tříd.
ke stažení zde ( 1793 Kb )
ČVUT a Deloitte Advisory s.r.o. (objednatel ŘSD), srpen 2011
Nezřídka slýcháme argument, že rozšíření mýtného na silnice nižších tříd prý bude ztrátové, protože po nich oproti dálnicím a rychlostním silnicím jezdí mnohem méně vozidel, zatímco náklady na rozšíření systému mýtného, přenos dat a kontrolu dodržování mýtné povinnosti budou vysoké. Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta zadaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v roce 2011 však konstatuje, že opravdové náklady na rozšíření výběru mýtného na silnice nižších tříd budeme znát až poté, co stát tuto službu poptá ve skutečném výběrovém řízení.
ke stažení zde ( 7286 Kb )
České dráhy, červenec 2009
Vědeckotechnický sborník ČD č.27/2009. Výsledkem dizertační práce je návrh obecné metodiky pro vyčíslení nákladů generovaných uživateli silniční a železniční dopravy a jejich porovnání s daněmi a poplatky, které tito uživatelé hradí. Metodika pro vyčíslení nákladů a výnosů je obecně aplikovatelná v prostředí ČR a na jejím základě lze posoudit existující disproporce mezi zpoplatněním uživatelů jednotlivých kategorií silničních vozidel, zpoplatněním osobní a nákladní železniční dopravy a současně mezi zpoplatněním silniční a železniční dopravy v celkovém vyjádření. Takto získaná data byla použita jako vstup do výpočetního modelu, ve kterém byly modelovány různé úrovně nákladů a výnosů na základě reálných parametrů silniční a železniční dopravy s cílem vyjádření disproporcí mezi zpoplatněním jednotlivých kategorií silničních vozidel a vlaků osobní a nákladní dopravy.
ke stažení zde ( 479 Kb )
CEE Bankwatch Network, listopad 2008
Publikace pojednává o nebezpečích skrytých v tzv. PPP (Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem) ve střední a východní Evropě. Jedním z příspěvků je i případová studie zabývající se průtahy a okolnostmi při zavádění elektronického mýta v ČR.
ke stažení zde ( 1774 Kb )
CEE Bankwatch Network, listopad 2008
Český překlad článku "Case study: Motorway toll collection system, Czech republic" z publikace Never mind the balance sheet.
ke stažení zde ( 90 Kb )
Centrum pro otázky životního prostředí UK, leden 2008
Studie s využitím analýzy Dopravní federace o vlivech mýtného na intenzitu silniční nákladní dopravy v ČR vyhodnocuje efekty zavedení výkonového zpoplatnění ve státech střední Evropy (ČR, Rakousko, Německo a Švýcarsko).
ke stažení zde ( 332 Kb )
Centrum pro otázky životního prostředí UK, květen 2005
ke stažení zde ( 305 Kb )
Centrum dopravního výzkumu, březen 2005
ke stažení zde ( 423 Kb )

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy