Související aktuality
Ředitelství silnic a dálnic hledá firmy na modernizaci 26 kilometrů D1. Cenu odhadlo na 3,5 miliardy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo další trojici veřejných soutěží na rekonstrukci dálnice D1 v příštím roce. Předpokládanou hodnotu…

vice v původním článku

ŘSD se brání pokutě 200.000 korun od ÚOHS

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se brání pokutě 200.000 korun, kterou dostalo v říjnu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za stavbu…

vice v původním článku

Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy („Průhledná doprava“)

Ministerstvo dopravy vynakládá ročně desítky miliard korun ze státního rozpočtu a evropských fondů na výstavbu a opravy dopravní infrastruktury. Výsledky auditů i nálezy NKÚ přitom ukazují, že zdaleka nefunguje jako dobrý správce. Projekt se zaměřuje na monitorování slabých míst a prosazování kvalitativní změny v rozhodování a praxi Ministerstva dopravy a jeho podřízených složek (ŘSD, SŽDC, ŘVC,SFDI) a dalších organizací, které má kontrolovat.

Podívejte se na samostatné stránky projektu www.pruhlednadoprava.cz.

Projekt sleduje dvě zásadní oblasti:

1) Prvním tématem je vlastnická politika ministerstva dopravy vykonávaná vzhledem k jeho podřízeným organizacím a společnostem, které kontroluje, tj. jakým způsobem probíhá nominace členů správních a kontrolních orgánů, jak vykonávají svou funkci, jakým způsobem probíhá ze strany ministerstva řízení těchto organizací, nakolik je jejich hospodaření transparentní, zda probíhá vyhodnocování fungování a výkonnosti těchto agentur a firem s ohledem na stanovené cíle, nakolik stanovy nebo vnitřní předpisy těchto subjektů jasně alokují odpovědnost za konkrétní rozhodnutí atd. Aktivita se zaměří také na možné střety zájmů.

2) Druhou klíčovou oblastí je sledování kvality a efektivity projektového řízení vzhledem k přípravě a realizaci investic do dopravní infrastruktury. Na základě tří případových studií nedávno dokončených nebo ještě probíhajících projektů chceme identifikovat nedostatky projektového řízení (od  přípravy projektu přes proces zadávání veřejné zakázky, průběh soutěže a výběr dodavatele až po realizaci a převzetí díla), definovat potřebná opatření ke změně a ta následně začít prosazovat (směrem k MD/vládě, NKÚ, popř. i parlamentu). Při realizaci projektu nabídneme spolupráci institucím, kterých se projekt bezprostředně týká, tj. zejména Ministerstvu dopravy a dalším institucím, které mohou pomoci prosazovat potřebná opatření do praxe.

 

Aktuální výstupy projektu: Výstupy projektu jsou průběžně zveřejňovány na samostatných webových stránkách projektu www.pruhlednadoprava.cz i v publikacích a tiskových zprávách těchto stránek.

 

Období realizace: srpen 2014 - duben 2016

Spolupráce při realizaci projektu: Na realizaci projektu spolupracujeme s občanským sdružením Naši politici o.s., které je oficiálním partnerem projektu. Dále se na projektu podílejí organizace Oživení a Frank Bold.

Osoba zodpovědná za realizaci projektu:
Alena Vondroušová, e-mail: alena.vondrousova@dopravnifederace.cz

 

(Projekt navazuje na dlouhodobý monitoring aktivit Ministerstva dopravy a jeho podřízených institucí.  Výsledky naší dřívější práce si můžete přečíst v analýze Kde se ztrácejí miliardy a v dalších studiích vzniklých v rámci projektu Cena dálnic.)

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidskýchpráv a genderové rovnosti a na  posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy