Realizované projekty

V této sekci stručně představujeme některé naše projekty realizované v minulých letech:

Winning over the member states on European transport issues (2012-2015)

Projekty jsou realizovány ve spolupráci s evropskou organizací Transport&Environment, jejímž jsme členem. Zaměřují se na klíčová témata v oblasti silniční dopravy v evropském kontextu, která mají zásadní dopad na životní prostředí (snižování emisí u nových vozidel, ekonomické nástroje regulující negativní vlivy dopravy aj.). Cílem projektů je pomoci prosazovat opatření, zejména na evropské úrovni, která povedou k účinnému snižování emisí z dopravy. Více informací k aktuálně probíhajícímu projektu Winning over.. 2014-2015 viz zde.

Zapojení širokého spektra stakeholderů do přípravy koncepčních kroků v dopravě (2011-2012)

Projekt byl zaměřen zejména na téma zpoplatňování těžké nákladní dopravy. K tématu vznikly v rámci projektu dvě studie, proběhl seminář v Poslanecké sněmovně a byla pořádána série kulatých stolů s cílem prodiskutovat optimální přístup k rozšíření mýtného systému. Více informací v sekci Témata- Mýtné pro nákladní dopravu.

Manuál postupů ke snížení negativních vlivů nákladní silniční dopravy v zastavěném území měst a vesnic (2012)

V rámci projektu vznikla odborná publikace Jak chránit obce před kamiony a byl uspořádán seminář pro obce. Informace k semináři a publikace ke stažení jsou k dispozici zde.

Volná cesta (2011-2012)

Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy jsme v roce 2011 a 2012 organizovali soutěž Volná cesta o nejlepší projekt převodu přepravy zboží ze silnice na železnici. Více informací, včetně výsledků soutěže, naleznete na stránkách soutěže www.volnacesta.cz.

Síťování NNO a spolupráce se samosprávami (obce, kraje) při prosazování koncepčních opatření v dopravě (2009-12)

V rámci projektu byly organizovány semináře a workshopy, kterých se účastnili zástupci občanských iniciativ, zadavatelé, zpracovatelé dopravních strategií aj. Projekt zahrnoval i spolupráci se samosprávami. Cílem projektu bylo zapojit co nejvíce „stakeholderů“ do procesu plánování a přípravy zejména strategických dokumentů v oblasti dopravy. Některé dílčí aktivity jsou k prohlédnutí zde.

Cena dálnic (2008-10)

Projekt se zaměřil na nedostatky procesu plánování a financování infrastruktury v ČR z hlediska jeho (ne)transparentnosti a negativních vlivů na životní prostředí. Cílem bylo přilákat pozornost veřejnosti a médií k tématu korupce a klientelismu při výstavbě silniční infrastruktury, které vedou k plýtvání penězi ze státního rozpočtu a stavění rozsáhlých dopravních staveb poškozujících životní prostředí. Na realizaci projektu jsme spolupracovali s dalšími organizacemi. Více informací k projektu najdete zde.

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy