Související aktuality
Klíčový dokument pro financování dopravních staveb uvízl v půli cesty

Vláda bez důvěry ve středu 13. listopadu 2013 projedná a pravděpodobně schválí Dopravní sektorové strategie, fáze 2, klíčový dokument pro financování…

Dopravní strategie

Dlouhodobě upozorňujeme na problémy s plánováním a financováním dopravní infrastruktury v České republice, kterými jsou především:

Po mnoha odkladech či řadě do šuplíku odložených podkladů, zejména v rámci přípravy Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury z roku 2005, tzv. GEPARDI, zahájilo Ministerstvo dopravy přípravu dokumentu s názvem Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (SeStra 2).

Jeho příprava byla zahájena v září 2011 a skončila v roce 2013. Měl by posloužit jako zásadní podklad pro přípravu Operačního programu Doprava na léta 2014-2020 a pokud možno vyloučit podobné fiasko, za jaké lze kvůli výše uvedeným problémům označit OP Doprava v současném finančním období EU.

Přípravu dokumentu jsme intenzivně sledovali a snažili jsme se do ní vnášet i dlouho opomíjený pohled místních občanských iniciativ. K tématu jsme na podzim v listopadu 2011 uspořádali pro zájemce z řad veřejnosti workshop "Tvorba priorit výstavby dopravní infrastruktury v ČR " a v únoru 2012 seminář "Jak probíhá příprava SeStra II".

Vytvořili jsme mailing list SeStra 2, na který jsme zasílali novinky o průběhu přípravy dokumentu a o možnostech, jak se do něj jako občané či zástupci místních samospráv a iniciativ zapojit.

V rámci přípravy SeStra jsme se snažili zajistit řadu expertních vstupů a využít analýzu "Kde se ztrácejí miliardy?", kterou jsme v roce 2010 zpracovali ve spolupráci s Ekologickým právním servisem a CEE Bankwatch Network. V analýze jsme identifikovali zásadní problémy v dané oblasti a navrhli řadu opatření, jež by měla vést ke kvalitnímu plánování a efektivnímu využívání finančních zdrojů.

 

Soubory ke stažení:


Dopravní sektorové strategie, 2.fáze (dokument schválený vládou 13.11.2013, 11 MB)

Ostatní dokumenty k dispozici na: http://www.dopravnistrategie.cz/nabidka-projekt/nabidka-ke-stazeni

Tisková zpráva Dopravní federace ke schválenému dokumentu: Klíčový dokument pro financování dopravních staveb uvízl v půli cesty

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy