Workshop "Tvorba priorit výstavby dopravní infrastruktury v ČR"

10. listopadu 2011, Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha


Program

Dopolední blok

10:00 - 10:15 Prezence
10:15 - 10:30 Úvodní slovo – Aleš Kuták, Dopravní federace
10:30 - 10:45 Základní informace o přípravě Dopravních sektorových strategií 2014-2020 (tzv. SeStra II) – Luděk Sosna, vedoucí odboru strategíí MD
10:45 - 11:00 Diskuse
11:00 - 11:15 Evropský kontext plánování a výstavby dopravních staveb v ČR – Pavel Přibyl, Dopravní federace
11:15 - 11:30 Diskuse
11:30 - 11:45 Problematika posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) - Michal Musil , Integra Consulting Services
11:45 - 12:00 Diskuse
12:00 - 12:30 Skupinová aktivita
12:30 - 12:45 Dosavadní zkušenosti s prioritizací dopravních staveb a jak je do budoucna změnit k lepšímu - Libor Jarmič, Ekologický právní servis)
12:45 - 13:00 Diskuse
 

 

13:00 - 14:00
Přestávka na oběd
 

Odpolední blok
14:00 - 14:15 Plánování výstavby dopravní infrastruktury z pohledu projektanta - Jiří Kalčík
14:15 – 14:30 Diskuse
14:45 - 15:00 Aktuální otázky hlukové problematiky – Jan Pešta, akustik společnosti Ateliér-DEK
15:00 - 15:15 Diskuse
15:30 – 15:45 Role transparentnosti a otevřené soutěže v zadávání zakázek - Pavel Přibyl, Dopravní federace
15:45 – 16:00 Diskuse
16:00 – 16:15 Přestávka
16:15 – 17:00 Závěrečná diskuze

 

Prezentace ke stažení:

 

Stručný souhrn workshopu naleznete také na stránkách Ekologického právního servisu, který se s Dopravní federací podílel na jeho organizaci (viz zde).

 

 

Kulatý stůl byl finančně podpořen nadací Batory a Revolvingovým fondem MŽP:

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy