Anketa pro kandidáty do Evropského parlamentu

S anketou na téma energetiky, klimatu, udržitelné dopravy a kvality života jsme oslovili celkem 10 stran, respektive lídry/ně kandidátek těchto stran: ANO, Česká strana pirátská, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Liberálně ekologická strana, ODS, Strana zelených, TOP 09, Úsvit. Odpověď jsme dostali od zástupců 7 stran, jmenovitě: Pavla Teličky (ANO), Tomáše Tožičky (Česká strana pirátská), Pavla Poce (ČSSD), Eduarda Huliciuse (KDU-ČSL), Kateřiny Konečné (KSČM), Mileny Vicenové (LES) a Ondřeje Mirovského [1] (SZ).

Odpovědi jsme shrnuli do tabulky a označili je symboly „palec nahoru“ a „palec dolů“ podle toho, zda strana dané ekologické opatření podporuje či nikoliv. Palec vodorovně znamená neutrální stanovisko, neúplná či nejasná odpověď je označena písmeny N/A. Můžete si také přečíst kompletní znění otázek a odpovědi kandidátů.

[1] Ondřej Mirovský není kandidátem voleb do EP, je expertem SZ v oblasti ekologických témat. V anketě zastupoval Ondřeje Lišku.


Klima a energetika

ANO Č.s.pirátská ČSSD KDU-ČSL KSČM LES SZ

Rychlé přijetí tří závazných klimaticko-energetických cílů EU pro rok 2030

Prosazení efektivní reformy systému obchodování s emisními povolenkami v EU

N/A

Přijetí ambiciózní globální dohody na ochranu klimatu v rámci konference OSN v Paříži v roce 2015

Přijetí ambiciózní národní renovační strategie pro plné využití potenciálu úspor energie v budovách

N/A

Přijetí novely směrnice EURATOM o jaderné bezpečnosti, která zavede vzájemné mezistátní posuzování úrovně jaderné bezpečnosti a zvýší transparentnost rozhodování o bezpečnosti jaderných zařízení

Přijetí evrop. směrnice o odpovědnosti za jadernou škodu, která odstraní nepřiměřeně nízké omezení existující v některých zemích

N/A

Doprava
ANOČ.s.pirátská ČSSDKDU-ČSL KSČMLES SZ

Podpora dalšího závazného snižování emisí CO2 u nových osobních automobilů (cíl pro r. 2025)

N/A

N/A

N/A

N/A

Zamezení možnosti přeshraničního provozu tzv. megatrucků (obřích kamionů přesahujících současné povolené rozměry a hmotnost)

N/A

OdpadyANOČ.s.pirátská ČSSDKDU-ČSL KSČMLES SZ

Navýšení recyklace skla, plastů, papíru, kovů a bioodpadu na 70% a úplné ukončení skládkování a spalování recyklovatel. surovin do konkrétního data

N/A

Sledování škodlivých chem. látek v odpadech v Evropském registru emisí znečišťujících látek

Ostatní témataANOČ.s.pirátská ČSSDKDU-ČSL KSČMLES SZ

Podpora euroamerické zóny volného obchodu (TTIP) pouze za konkrétních podmínek (nesjednocení evrop. norem pro potraviny s americkými aj.)

N/A

N/A

Podpora evr. legislativy zajišťující plnění závazků Aarhuské úmluvy (zajištění účinné účasti veřejnosti na rozhodování)

N/A

N/A

N/A

Společný postup států EU při vyčleňování malého procenta své krajiny pro divočinu (přístupnou i pro turisty)

N/A

 

 

Kompletní znění otázek a odpovědi kandidátů si můžete stáhnout zde.

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy