Jak rozumně plánovat?

Hlavní problémy a souvislosti

Navzdory formální obnově právního státu již před více než 20 lety se na ministerstvu dopravy a v jemu podřízených organizacích rozhoduje za zavřenými dveřmi. A to na poslední chvíli v závislosti na momentálních politických tlacích. Žádná z polistopadových vlád totiž nepřišla s realistickou vizí dopravní infrastruktury představenou ve formě kvalitní a závazné koncepce.

Nikdy tak nebyly na základě reálných potřeb občanů a ekonomiky určeny jasné a odůvodněné priority pro investice veřejných peněz do jednotlivých druhů dopravy.  Stavět a investovat bez koncepce znamená utrácet peníze bez kontroly a reálně měřitelné odpovědnosti za výsledek. Znamená to také otevřený prostor pro lobbisty ze soukromého sektoru i z řad politické reprezentace krajů. Ministerstvo dopravy se zatím ani nepokusilo alespoň o kousek přiblížit svým protějškům v řádně hospodařících zemích, jako je Německo a Švýcarsko.

Dálnice a další dopravní cesty se navíc protlačují silově tak, aby nemusely být porovnávány varianty s ohledem na ekonomičnost řešení a na zdraví občanů i kvalitu prostředí, v němž žijí.

Návrhy zlepšení

Příklad:

Kvalitní multikriteriální hodnocení efektivnosti projektů dopravních staveb vyžaduje mimo jiné:

Koncepce  musí být závazným způsobem provázána s úkoly státních agentur v přípravě jednotlivých projektů a s procesy tvorby dalších strategií, politik a zejména územních plánů.

Je  nutné ji promítnout do právního řádu závazným způsobem. Pokud se to podaří, vytvoří se tím první účinná překážka proti vlivu lobbistů a „kmotrů“ v sektoru dopravy. Pokud se to nepodaří, vznikne jen další kus papíru, který nijak nepomůže napravit panující chaos.

Bližší informace k plánování dopravních staveb a zevrubná doporučení Dopravní federace naleznete zejména na stranách 12-23 naší shrnující analýzy Kde se ztrácejí miliardy.

 

Poznámka: V roce 2013 schválila vláda dokument Dopravní sektorové strategie II, 2.fáze. Ve svém úsilí však uvízla v půli cesty. Více informací k dispozici zde.

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy