Související aktuality
Nevládní organizace upozorňují na problematické obsazení kontrolních orgánů státních dopravních firem

Dopravní federace dlouhodobě poukazuje na plýtvání veřejnými prostředky a problémy při realizaci veřejných zakázek na dopravní projekty. Jednou z…

Vládní výbor pro nominace problém trafik neřeší

Vláda dnes projedná zprávu o činnosti Vládního výboru pro personální nominace založeného v březnu 2014. Nevládní organizace Frank Bold a Naši…

Jak dohlédnout na politiky a úředníky?

Hlavní problémy a souvislosti

Jeden z nejničivějších dopadů dopravní politiky v minulých dvaceti letech postihl kvalitu „právního státu“. Silová a lobbisty ovlivňovaná dopravní „politika“ minulých dvaceti let měla velký dopad na snížení kvality fungování práva v novodobé historii ČR. Případy podezření z korupce činitelů ministerstva dopravy nebyly nikdy úspěšně vyšetřeny. Z posledních několika let zůstaly řadě občanů v paměti například stamilionové zakázky „přihrané“ společnosti Viamont ze strany jejího spolumajitele a bývalého ministra dopravy Aleše Řebíčka v době jeho působení. Vícekrát také byl v médiích zmiňován problém vyhazování finančních prostředků za pozice zmocněnců pro určité části dálnic. Ty byly vymyšlené jako trafika pro neúspěšné kandidáty na hejtmany v roce 2008. Úředníci navíc stále nenesou odpovědnost za nekvalitní a nezákonně připravované projekty, které se dotýkají zdraví i peněženek občanů.

Problém kartelů

Obchodní a politické kartely v oblasti dopravní výstavby postupně zprivatizovaly zájem společnosti jako celku a nahradily jej zájmy svými. Obchodní motivy jsou účinně kryty politiky. To se projevuje neodpovědností klíčových politiků a úředníků, nezájmem o tvorbu závazné koncepce v oblasti dopravy, netransparentností veřejných zakázek a rozdělováním veřejných zakázek mezi stále stejnou úzkou skupinu stavebních firem, i podrýváním postavení Nejvyššího kontrolního úřadu.

Nedostatek kontroly

Nedostatek otevřenosti při informování médií i veřejnosti a netransparentnost klíčových správních procesů posiluje laxnost kontrolních orgánů. Kontrolní zprávy z jednotlivých projektů se nezveřejňují a znepokojivé závěry Nejvyššího kontrolního úřadu ze série kontrol nejsou v praxi plánování, výstavby a financování dopravní infrastruktury zatím nijak brány v potaz.

 

Návrhy zlepšení

Bližší informace k dopadům dopravní politiky minulých let na kvalitu právního státu a detailní doporučení ze strany Dopravní federace naleznete zejména na stranách 7, 10-11, 30-31 a 36-37 naší komplexní analýzy Kde se ztrácejí miliardy. Tématu odpovědnosti úředníků a možnostem zlepšení současného stavu se věnuje studie Ekologického právního servisu Klientelistický nebo právní stát? Příčiny nedostatečné odpovědnosti úředníků za nezákonné rozhodování.


Dané problematice se aktuálně věnujeme v projektu Průhledná doprava (Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy).

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy